Strapdag

Strapdag

Het is zover!! Op vrijdag 20 september houden we met de hele school onze jaarlijkse Strapdag: een hele dag in het teken van voetgangers, fietsers en steppers!

De Lakenmakersstraat wordt dan afgesloten voor het doorgaand verkeer en heel de dag door zijn er fietsactiviteiten op straat.

Deze dag kunnen we nooit waarmaken zonder de vele vrijwilligers die ons helpen: ouders, grootouders, sympathisanten, … Kan je een post bemannen of een klas mee begeleiden voor een halve of een hele dag? Neem dan contact op met meester Christopher. We hebben je nodig!

Kinderen: breng die dag je skeelers, rolschaatsen, step, skateboard enz enz mee naar school want dit keer hebben we geen steps kunnen huren zoals gewoonlijk!!

Alvast dank en… Strap ze!

2 september – start schooljaar

wimmeke 3_kl_pijlomhoog_vingerDe vakantie is aan het korten en de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar komt dichterbij. Hierbij de praktische regeling voor het begin van de eerste schooldag.

De schoolbel gaat om 8u50. In het schoolreglement vragen we om 5 minuten op voorhand aanwezig te zijn. U mag met uw kleuter naar de stippen voor de kleuterklas komen. De leerlingen van de lagere school verzamelen we ook op de kleuterspeelplaats. Er zal iemand zijn die u wegwijs maakt op welke stippen uw zoon/dochter mag staan of u mag altijd de directie of een leerkracht aanspreken. Bij de tweede bel proberen we ervoor te zorgen dat de leerlingen rustig en stil worden.

Het schooljaar start met een viering. We brengen eerst de boekentas naar de klas. De leerlingen komen onder begeleiding met hun leerkracht naar de turnzaal. Ouders zijn dan ook van harte welkom.

Niet vergeten: de infoavond van de school gaat door op dinsdag 10 september om 19u30. Noteer dit alvast in uw agenda!

 

Adoptiekind Denis Peter Adoa

Onze school heeft nog steeds een adoptiekind en we willen hem blijven ondersteunen. We willen maandelijks geld ophalen dat de kinderen meebrengen voor het jongetje Denis. Maandelijks storten we een bedrag voor zijn opvoeding.

Denis

Maak kennis met Denis Peter
https://www.youtube.com/watch?v=3ahHKn1MPPo&feature=youtu.be
Gelieve deze link niet de verspreiden.

 

 

We hebben een brief ontvangen waarin Denis ons bedankt voor de brieven en tekeningen die we tijdens het schooljaar 2017-2018 naar hem hebben opgestuurd. Hij laat weten dat hij in goede gezondheid is. Hij haalde mooie resultaten aan het einde van het schooljaar. Zijn school deed ook mee aan een voetbaltoernooi…maar ze lagen al gauw uit de wedstrijd. Verder heeft hij zijn ouders nog fijn kunnen helpen met het planten van maïs, cassava, aardnoten, enz. Hij laat alle leerlingen, leerkrachten en ouders groeten.

Oudercontact op 11 september

ouders op gesprekOp dinsdag 11 september houden we om 19.30 uur ons eerste oudercontact. Deze avond bestaat uit twee delen. Een eerste deel waar de directeur een algemene uitleg geeft over de school en een tweede deel waar de klasleerkrachten uitleg geven over hun klassen. Vanaf klas 3 is dit vraaggestuurd, de lagere klassen geven een uiteenzetting. Het is van groot belang dat u deze uitleg hoort. Wij zorgen voor koffie en thee.

Dus, iedereen van harte welkom.

Omwille van een overlijden in de familie van juf Jessica en juf Natasja zullen zij dinsdag niet op het oudercontact zijn. Hun oudercontact (enkel voor klas 2) gaat door op 18 september, eveneens om 19.30 uur.

Fietsencontrole

fietscontrole          Maandag 24 september is er een fietscontrole gepland voor de leerlingen van LAGERE SCHOOL. Let vooral op deze zaken: – bel – werkend licht – werkende remmen – voldoende reflectoren (vooraan, achteraan, wielen) Uw zoon of dochter kreeg een fietscontrolekaart mee. Vult u het luik van FIETS aub goed in? Geef ze ten laatste maandag 17 september mee terug. De stad Mechelen voert deze controle uit en brengt u als ouder op de hoogte.