Schoolbestuur

De inrichtende macht van onze school is vzw ‘Vereniging tot Bevordering van Protestants Christelijk Onderwijs Mechelen’. Deze vzw werd opgericht op 27 juni 1926.

De leden van deze vzw zijn: ouders, leerkrachten en sympathisanten

Het bestuur (ouders en sympathisanten) werd hieruit samengesteld. De directie werkt intensief met dit bestuur samen.

Onze vzw verenigt zich samen met de vzw’s van de andere Vlaamse Scholen met de Bijbel onder de koepel van IPCO.

Onze statuten en huishoudelijk reglement kunnen door belanghebbenden worden ingekeken op school.

Met vragen kan u steeds terecht bij onze voorzitter, Christiaan van Dorp (christiaan.vandorp@schooldewegwijzer.be)