Team

Het schoolteam in 2023-2024

 • directeur: Bruno Gijsels
 • zorgcoördinator: meester Johan
 • peuterklas: juf Rosa, juf Tiffany
 • kleuters 1: juf Stien
 • kleuters 2: juf Mirjam, juf Ellen
 • kleuters 3: juf Sandra en juf Liesbeth
 • kinderverzorgster: juf Melba
 • klas 1: juf Jiska en juf Ellen
 • klas 2: juf Natasja en juf Jessica
 • klas 3: juf Febe vervangen door juf Lyke
 • klas 4: juf Lien
 • klas 5: meester Christopher
 • klas 6: juf Tineke
 • ambulant kleuters: juf Tine, juf Liesbeth, juf Teske, juf Ellen
 • ambulant lager: juf Karen, juf Els en juf Ellen
 • muzische vorming lager: juf Vera
 • lichamelijke opvoeding: meester Björn
 • administratie: juf Hanna en juf Tine
 • ochtend- en avondtoezicht: juf Ineke
 • schoonmaak: juf Florencia

Externe partners

GOK en ambulant