Pedagogisch project en Schoolreglement

Omdat we het belangrijk vinden u grondig te informeren over onze school, geven wij u
ons pedagogisch project en ons schoolreglement . Zo kan u vrij snel ontdekken wie we zijn, waar we naartoe werken en hoe we dat willen doen.

Het gemeenschappelijke pedagogisch project is voor alle Vlaamse Scholen met de
Bijbel identiek.  In een pedagogisch project wil de school haar identiteit en bestaansredenen verduidelijken. Daarna volgt het schoolreglement.

Ga de uitdaging aan en lees deze brochure door. Zijn er nog vragen en/of opmerken, dan
kunt u altijd op school terecht tijdens de schooluren en/of na afspraak.

Voor inschrijving dient u akkoord te gaan met pedagogisch project en schoolreglement.

Lees hier of download de pdf:

Pedagogisch project IPCO

Infobrochure School met de Bijbel “De WEGwijzer”

2023-2024 Schoolreglement School met de Bijbel “De WEGwijzer”

2020 Infobrochure onderwijsregelgeving