1ste keer naar onze school

Uw zoon/dochter komt voor de eerste keer naar onze school. 

Hier volgen enkele praktische puntjes om de dag goed te laten verlopen.

De schoolbel gaat om 8u50. We vragen om 5 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Bij het belsignaal wordt uw kind door een leerkracht begeleidt naar de juiste klasrij.

Meer informatie in verband met de schooluren en de voor- en naschoolse opvang vindt u op de website van onze school: www.schooldewegwijzer.be/schooluren

Indien u een afspraak heeft, of nog iets moet komen brengen zal u zien dat de schoolpoort gesloten is. Gelieve dan aan te bellen aan de voordeur. 

Voor instappers van de peuter en 1ste kleuterklas

We vragen om te starten met halve dagen. Graag een rugzakje/boekentasje meegeven met fruit en/of koek en ook een drinkbus met water die niet lekt. 

’s Middags  kan u uw kleuter ophalen vanaf 12u15 tot 13u25. Gelieve het uur van ophalen door te geven. U wacht aan de hoofdingang (kiss and go).De kleuters worden om 12.15u naar de hoofdingang gebracht. 

Indien u uw kleuter later dan 12u15 komt ophalen gelieve dan boterhammen mee te geven. U mag bij aankomst aanbellen aan de hoofdingang zodat uw kleuter naar de voordeur kan gebracht worden.

Voor kleuters van de 2de en 3de kleuterklas:

Graag een rugzakje/boekentasje meegeven met fruit en/of koek en ook een drinkbus met niet bruisend water die niet lekt. Indien u uw kleuter blijft ineten, geeft u voor ‘s middags boterhammen mee in een brooddoos. 

Voor de leerlingen van de lagere school:

Graag een boekentas meegeven met fruit en/of koek en ook een drinkbus met niet bruisend water die niet lekt. Voor ’s middags geeft u een brooddoos met boterhammen mee. Schrijfgerief en andere schoolmaterialen krijgt uw kind van de school. U moet dit dus zelf niet aankopen.

De eerste dag krijgen de leerlingen van hun klasleerkracht ook nog een brief mee naar huis met meer praktische puntjes.