Werken Mechelen

Op maandag 14 november starten Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer met de werken op de Zwartzustersvest en het kruispunt Nekkerspoel. Als alles vlot verloopt duren de werken tot en met 16 december. Om sluipverkeer te vermijden worden de Keizerstraat, Biest en Veemarkt vanaf 14 november
eenrichtingsstraten. Dat blijft zo na de werken.

Ook op maandag 14 november wordt er in de wijk Caputsteen een aantal verkeersknips ingevoerd. Dat wordt gedaan om sluipverkeer in de buurt te vermijden. Door de wijzigingen voor het verkeer op de vesten is het niet meer mogelijk om van de Zwartzustersvest naar de Nekkerspoelstraat, Tangent en de Zandpoortvest te rijden. Met verkeersknips wil er vermeden worden dat automobilisten alternatieve routes zoeken in de wijk.

Bovendien worden de oversteken op de fietsostrade veiliger gemaakt
omdat auto’s hier niet meer mogen doorrijden.
Er komen vier verkeersknips:
• In de Caputsteenstraat aan de fietsostrade
• In de kleine Nieuwedijkstraat aan de fietsostrade
• In de Sint-Gommarusstraat aan de Jan Bolstraat
• Op de Frans Halsvest tussen de Jan Bolstraat en Populierendreef

Pas op fietsers!
Eens de oversteek naar de Keizerstraat is vernieuwd, verdwijnt de oversteek naar de Voochtstraat. Ook die over de N15 en Nekkerspoelstraat verdwijnen. Door het dubbelrichtingsfietspad aan de binnenkant van de vesten zijn die oversteekplaatsen niet meer nodig. Ook voor voetgangers blijven er voldoende oversteekplaatsen. De oversteekplaats op de Zandpoortvest blijft beschikbaar. Daarom sturen we fietsers al vanaf het Douaneplein over het fietspad naar de Zandpoortvest. Het fietspad aan de andere kant sluiten we af.