Oudercontact

Ook het oudercontact komt eraan. 

We organiseren dit volgens de richtlijnen van de overheid. Niet fysiek dus! De leerkrachten zullen in de laatste weken van het schooljaar met u allen contact opnemen. Dit oudercontact kan plaats vinden op verschillende manieren: 

  • Mocht het zijn dat de leerkracht het nodig vindt om langer met u te praten, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek in de tuin van de school.  
  • Het kan ook zijn dat alles met uw kind prima is verlopen het afgelopen schooljaar. In dat geval willen we een kort gesprek met de leerkracht voor of na school ook beschouwen als een oudercontact  
  • Als laatste mogelijkheid is er een telefoongesprek op maandag 28 juni. Om deze laatste mogelijkheid optimaal te benutten hebben we uw gegevens nodig. Zie mail directie voor de link naar de bevraging.