Mededeling van de stad

Noodopvang 9 en 10 november

De verlengde herfstvakantie is één van de maatregelen om de pandemie te bestrijden en de sociale contacten, ook tussen de kinderen, zo veel mogelijk te beperken. Aan de ouders wordt dus gevraagd om hun kinderen op 9 en 10 november zo veel mogelijk thuis op te vangen en contact met anderen, en zeker met kwetsbaren en grootouders, te vermijden.  Ouders kunnen hiervoor beroep doen op verschillende systemen. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Enkele voorbeelden zijn: opname verlofdagen, onbetaald verlof, verlof om dwingende redenen (sociaal of familiaal verlof), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona.

Stad Mechelen, Jeti vzw en Kinderkwartier vzw bundelen hun krachten om voor specifieke situaties (bijvoorbeeld ouders werken in de zorgsector) noodopvang te voorzien op 9 en 10 november. Neem hiervoor contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang van de Stad Mechelen tegen ten laatste 5 november  015 44 52 42 of huisvanhetkind@mechelen.be