Afspraken start schooljaar

De overheid gaat uit van 4 verschillende pandemiescenario’s in het onderwijs. Dit is samengevat in 4 kleuren: groen (geen risico meer)geel (beperkt risico)oranje (systematisch risico) en rood (weidverspreid risico).
Het is ook de overheid die bepaalt welke kleur er geldt.

Ongeacht de ‘kleur’ van de pandemie, zullen al de leerlingen voltijds (dus volledige dagen) naar school komen. U kan als ouder dus niet meer ‘kiezen’ of u uw kind naar school laat komen; de overheid verwacht dat iedereen gewoon naar school komt, behalve bij ziekte… .  

Ziektebeleid 

 • Wanneer uw kind (mogelijk) ziek is (hoesten, diarree, koorts, keelpijn, buikpijn, oorpijn …), is het heel belangrijk om uw kind thuis te houden. 
 • Heeft uw kind Covid- gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, koorts, diarree, keelpijn), wordt er van de overheid uit verwacht dat de huisarts gecontacteerd wordt. 
 • Wanneer een kind uit een bepaalde klas Covid- positief test, kan het zijn dat de hele klas gedurende 2 weken in quarantaine wordt geplaatst. Dan zal uw kind weer les krijgen via afstandsonderwijs via de computer.  

Al enkele afspraken voor het begin van het schooljaar, in korte puntjes genoteerd:   

 • Afzetten en halen van de kinderen  
  – Aan de schoolpoort draagt iedereen een mondmasker.  
  – Ouders komen niet op de speelplaats. Uitzondering: Indien nodig, mogen ouders van kleuters van K0 en K1 én kleuters voor wie het emotioneel moeilijk is. 
  – Graag uw kind zo snel mogelijk ophalen en niet té vroeg afzetten. 
 • Ouders in het schoolgebouw 

Mogen we u vragen om niet zomaar in het gebouw te komen. In de gele kleur is het nog mogelijk om, na afspraak, een gesprek te hebben op school.  
Wilt u na school dringend iets bespreken met de leerkracht, dan mag u het secretariaat waarschuwen en zij zullen voor u de leerkracht halen. 

 • Startviering 

Dit vieren we enkel met de kinderen en de leerkrachten samen. 

 • Warme trui  

Mogen we u vragen om een warme trui, graag met RITS of knopen én met NAAM, met uw kind mee te geven