Luizenalarm!

Er zijn weer luisjes gevonden. Mogen wij u met aandrang vragen dat u even de leerkracht verwittigt wanneer u thuis ziet dat uw kind luizen of neten heeft. Dit is geen schande en het kan iedereen overkomen. Op die manier kunnen alle ouders controleren en kunnen we samen voorkomen dat het zich te veel verspreidt. Met dank!

Meer informatie hoe u uw kind kan behandelen, vindt u via https://www.schooldewegwijzer.be/help-je-kind-2/pak-de-luizen-aan/ .