Peuterklas

Vanaf afgelopen maandag is juf Liesbeth de peuterklasverantwoordelijke. Natuurlijk blijft juf Tine ook nog op post, maar zij zal andere verantwoordelijkheden opnemen. 

juf Christine

Juf Christine is nog niet volledig hersteld. Zij zal zeker nog afwezig zijn tot juni. We hopen dat in de komende maanden het herstel goed zal gaan. Tot die tijd blijft juf Melba op post. 

Maandviering

Op maandag 2 maart hebben we bij het begin van de schooldag maandviering. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Klas 6 zal samen met ons de maand inzetten.

Maandviering

samenzang

Op dinsdag 4 februari hebben we bij het begin van de schooldag maandviering. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Klas 4 zal samen met ons de maand inzetten.

Rapport

Gezien de omstandigheden zal het rapport van de lagere school en het attituderapport van de kleuterschool met een week worden uitgesteld.