Windpokken

Tot op heden werd gevraagd kinderen met windpokken te weren van zowel kinderdagverblijven als scholen tot alle letsels volledig ingedroogd zijn. Kort geleden is dit gewijzigd. Vandaar dat ik u op de hoogte breng.

Kinderen met windpokken mogen dus naar school komen, op voorwaarde dat ze zich niet ziek voelen.

Het is wel belangrijk dat u dit nog steeds laat weten aan de school. Wij zullen dan als school de klasgenoten informeren per brief.

Deze gewijzigde regelgeving geldt als addendum bij het schoolreglement en zal er volgend jaar in opgenomen worden