Dag van de jeugdbeweging

Info stad Mechelen:

Vrijdag – 21 oktober – is het Dag van de Jeugdbeweging! Een dag waarop we tonen dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen. We zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. Op deze manier stellen we ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels om bij de jeugdbeweging te komen. Daarnaast zetten we in op bedanking van onze leden, leiding en vrijwilligers. We waarderen hun engagement. Dag van de Jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag vol plezier, spel en feest. We streven ernaar zo veel mogelijk leden van een jeugdbeweging een fijne tijd te bezorgen.

We willen als school de kinderen die in een jeugdbeweging zitten aanmoedigen om die dag in hun typische kledij naar school te komen.