Informatie schooljaar 2019-2020

Beste ouders,

Het schooljaar is alweer vlot gestart. Er wordt weer hard gewerkt in de klassen en op de vernieuwde speelplaats wordt met volle teugen genoten.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u aan te sporen om de vragenlijst in uw mailbox zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Tevens wil ik uw aandacht vestigen op het schoolreglement. Hier in zijn een aantal ‘van wetswegen’ aanpassingen gedaan. Gelieve het aandachtig te lezen en via de vragenlijst voor akkoord aan te vinken. Indien u geen mail ontving, horen wij het graag zo snel mogelijk

Verder wil ik u allen nog van harte uitnodigen op ons eerste gezamenlijk oudercontact op dinsdag 10 september om 19.30 uur. Ook 19 oktober mag u reeds vrij houden. Die dag hebben we onze Italiaanse avond. Meer info hierover volgt.

Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking!

Het ganse team en bestuur van de school!