Werken en op tijd komen

cartoon-boy-yelling-shouting-megaphone-illustration-33231933Omwille van een grondwaterprobleem lopen de werken vertraging op. De aannemer heeft me wel verzekerd dat de speelplaats voor 90% klaar zal zijn tegen het kinderfeest. Het bos achteraan en de betegeling vooraan zullen vertraging oplopen.

Jammer van deze vertraging, maar begrijpelijk.

In het kader van de veiligheid, wil ik nogmaals benadrukken om tijdig naar school te komen. Op die manier stoort u de school- en klaswerking niet.

Tijdens de middag kunnen kleuters gehaald worden vanaf 12.15 uur.

Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.