Infoavond opvoedingswinkel

De opvoedingswinkel is een plaats waar je terecht kan met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren.

Zij geven ook verschillende infoavonden over bepaalde onderwerpen.

Meer informatie kan je vinden onder het tabblad ‘help je kind‘.