LUIZEN

luizenalarm_sticker_paranix1Beste ouders,

Het is van groot belang dat u mee opvolgt of uw kind al dan niet luizen of neten heeft. Zo ja, dan MOET u behandelen. Alleen als we hier samen aan werken, raken we ze kwijt! Zie ook onder het tabblad ‘Help je kind’ https://www.schooldewegwijzer.be/help-je-kind-2/

Bij deze info van Onderwijs Vlaanderen:

De dokter van CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding), niet de directeur van de school, kan eventueel beslissen om kinderen die aan de ‘bron’ van het luizenprobleem liggen, tijdelijk van school te verwijderen, tot het probleem is opgelost.
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/luizen-op-school